אופק חדש

בדרך אל האופק: חקר השתלבותו של צוות בית ספר יסודי ברפורמת "אופק חדש"

מירב פרס

המחקר המוצג בעבודה זו עוסק בבחינת תגובתו של צוות בית ספר יסודי לרפורמת "אופק חדש" במבט רטרוספקטיבי לאחר ארבע שנות עבודה במסגרתה.