תקצירי עבודות גמר בתכנית לייעוץ חינוכי

עבודות הגמר של התכנית לייעוץ חינוכי נועדו להביא לידי ביטוי את מכלול הלמידה של הסטודנטים. בפרויקט הגמר נבחרת שאלה ייעוצית והיא נבחנת תוך התייחסות לידע העיוני והמעשי בתחום הייעוץ החינוכי ויכולת הכותב להתבונן בעין חוקרת לתכנן ולבצוע פרויקט חקר, להעריך אותו ולדון בהבנות המתקבלות מתוצאות המחקר בזיקתן לעבודת היועץ החינוכי.

עבודות הגמר שהוגשו על ידי הבוגרות עוסקות במגוון נושאים ושיטות מחקר. התקצירים המובאים כאן  מציגים בפני הקוראים עולם מקצועי רחב שבו פועלת היועצת החינוכית מתוך הבנה ורגישות לצורכי הפרט, המערכת, ההורים והקהילה במצבי משבר ופגיעות כמו גם בקידום תהליכי שינוי ומיטביות.

תקצירי עבודות גמר בתכנית למידה והוראה

תקצירי עבודות הגמר של הסטודנטיות בלמידה והוראה מביאים לידי ביטוי את המורכבות של שדה ההוראה והשאלות העולות ממנו. עבודות הגמר מציעות התבוננות על ריבוי פניו של השדה החינוכי וריבוי הדרכים בהן יכולות מורות לחקור את עשייתן ולהפיק ממנה תובנות משמעותיות להמשך דרכן המקצועית. אנו בחרנו לקבץ את התקצירים המופיעים בקובץ זה על פי שלושה מוקדים מרכזיים: למידה, תרבות וזהות וזאת על אף ההכרה כי מערכת הזיקות שבין השדות הללו מובנית בתוך המורכבות של תהליכי הוראה ולמידה ולמעשה בלתי אפשרי להפריד ביניהם באופן חד.

 

לצפייה בתקצירים - בחרו בנושא מתוך רשימת הנושאים: