הנחיות רישום לקורסים בתשע"ט– סטודנטים תואר שני

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגיזברות עד ל-23/8/2018.
מ-14/9/2018 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש"ח.

הגזברות פתוחה בימים א-ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

 
שימו לב!
הרישום לקורסים הוא באחריותו של הסטודנט בלבד.
 

הרישום לקורסים באמצעות האינטרנט בלבד

שנה ב' בתכניות:
ייעוץ חינוכי
למידה והוראה
חינוך בעידן טכנולוגיות מידע
חינוך גופני לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון
חינוך בגיל הרך
M.Teach

ייפתח ביום ב' 3.10.18 וייסגר ביום חמישי 7.10.18


שנה א' בתכניות: 
ייעוץ חינוכי
למידה והוראה
חינוך בעידן טכנולוגיות מידע
חינוך גופני לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון
חינוך בגיל הרך
M.Teach

ייפתח ביום שני 9.10.18 וייסגר ביום חמישי 11.10.18 החל מהשעה 15:00   שימו לב!  חל שינוי בתאריכי הרישום לקורסים

 


כדי להקליד מערכת שעות עומדים לרשותכם החומרים הבאים:
  1. הנחיות לרישום קורסים באינטרנט תשע"ט
  2. מערכת שעות

לתשומת לבכם!

  1. ברישום לקורסים בתחילת השנה יש להקליד גם את הקורסים לסמסטר ב'
  2. בתכנית לייעוץ חינוכי יש להקליד גם פרקטיקום (7)
  3. בכל תחום יש לשבץ את כל לימודי החובה והבחירה עד שהמחשב יראה לכם: נותר 0
  4. סטודנטים שנתקלו בקשיים ברישום הקורסים יוכלו לטלפן לקבלת עזרה לטלפון: 08-6402878
 

מערכת שעות

מערכת שעות בתכנית ייעוץ חינוכי
 
מערכת שעות בתכנית למידה והוראה
 
מערכת שעות בתכנית חינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בסיכון ובהדרה
 
מערכת שעות בתכנית חינוך בעידן טכנולוגיות מידע
 
מערכת שעות בתכנית חינוך בגיל הרך
 
מערכת שעות בתכנית M.Teach