סדרי רישום וקבלה

בית הספר להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה

מידע כללי ונהלי הרשמה  
נוהל תשלומים
נוהל הפסקת לימודים
לפרטים והרשמה ניתן לפנות למזכירות בית הספר להתפתחות מקצועית
בטלפונים: 08-6402713 / 08-6402705
נוהל תשלומים

  • גובה שכר לימוד והסדרי תשלום יימסרו בעת ההרשמה
  • לא ניתן להשתתף בקורס ללא הרשמה ותשלום מראש
  • עובדי הוראה בשנת שבתון, ששכר הלימוד שלהם ישולם ע"י קרן ההשתלמות, יחתמו בעת ההרשמה על טופס המאפשר לקרן להעביר את שכר הלימוד ישירות למכללה.
  • גובה התשלום הוא יחסי למספר שעות הלימוד שיילמדו (1 ש"ש = 1/16 מיחידת קרן ההשתלמות)
  • מורים בשנת שבתון, שילמדו לפחות 25% מהשבתון (4 ש"ש) במכללה יוכלו ללמוד עוד 50% מהשעות בקורסים מתוקצבים.
  • גננות ומורים מאמנים של מכללת קיי, זכאים ללמוד 2 ש"ש בקורסים מתוקצבים.
  • בקורסים מתוקצבים על ידי משרד החינוך יידרשו דמי רישום בלבד, בהתאם להיקף שעות הלימוד (65 ש"ח עבור כל 30 שעות).
 
נוהל הפסקת לימודים

במקרה של ביטול קורס על ידי בית הספר להתפתחות מקצועית, יוחזרו דמי ההרשמה ושכר הלימוד.

-  במקרה של ביטול לימודים על ידי המשתלם, בכתב בלבד, לפני תחילת הלימודים, יוחזר  שכר הלימוד במלואו ללא דמי הרשמה.
-  במקרה של הפסקת לימודים, בכתב בלבד, עד שבועיים מיום תחילת הלימודים, יישא המשתלם ב- 20% מעלות הקורס ובכל דמי ההרשמה.
לאחר מכן אין החזר שכר לימוד.