איתקה

איתק״ה - מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים לימודיים ייחודיים

מרכז התמיכה נותן מענה הן לסטודנטים והן למרצים.

למרכז פונים:

 • סטודנטים עם ליקויי למידה
 • סטודנטים עם הפרעות קשב
 • סטודנטים עם ליקויי ראיה
 • סטודנטים עם ליקויי שמיעה
 • סטודנטים המתמודדים עם מחלות שונות
 • סטודנטים המתמודדים עם נושאים נפשיים
 • מרצים המבקשים להתייעץ על מתן התאמות בדרכי הוראה והבחנות

קבלה למרכז:

כל סטודנט המבקש לקבל שירותי תמיכה מהמרכז צריך להציג אבחון תקף מגורם מוסמך המפרט את אופי ההתמודדות ואת ההתאמות המומלצות. במסגרת ראיון אישי  עם כל סטודנט חדש המגיע למרכז. מטרת הראיון היא הכרות עם הסטודנט כמו גם הצגת שירותי התמיכה הקיימים ופירוט ההתאמות להן זכאי הסטודנט.

מטרות המרכז:

 • לספק ליווי ותמיכה אקדמיים לסטודנטים ומרצים כאחד
 • מתן תמיכה רגשית והעצמה אישית לסטודנטים
 • קיום סדנאות שונות בכללן סדנאות של אסטרטגיות הוראה ולמידה (למרצים ולסטודנטים)
 • הסברה והדרכה של סגל ההוראה במכללה בנושאים הקשורים להוראה של סטודנטים בעלי צרכים לימודיים ייחודיים
 • מתן התאמות: תוספת זמן, הקראת שאלון, בחינה בעל פה, בחינה בחדר שקט, יציאה להתאווררות, הכתבה, הגדלת שאלון, שימוש במילונית (לקראת כל תקופת בחינות מתפרסמות הבהרות בנושא התאמות בדרכי הבחנות)
 • עידוד שיח של קבלה והכללה בין כל הגורמים במכללה

דרכי פעולה:

 • הפעלת מערך חונכויות אישיות ותמיכה קבועה במרכז של סטודנטים מתוכנית רג"ב
 • מעקב אחר מתן התאמות
 • קיום סדנאות
 • מרכז למידה אליו יכולים הסטודנטים להגיע כדי ללמוד בסביבה שקטה
 • קורס ייעודי באנגלית ובלשון לסטודנטים מאובחנים - מהרמה הבסיסית ועד לפטור
 • ייעוץ אישי על פי הצורך
 • תיווך בין מרצים וסטודנטים על פי צורך
 • התאמות בלימודי ההבחנות בלשון
 • טכנולוגיה: תוכנות הקראה, תוכנות הגדלה של טקס

התאמות מומלצות (מתבסס על החוברת "המלצות להנגשת הוראה-למידה לסטודנטים עם מוגבלות", מדריך למרצה, אריאלה הלווינג ויעל רויטמן, 2012, בית ברל)


לפני בחינה ובמהלך הסמסטר:

 •  סיוע/הכוונה באיסוף חומר לקראת בחינה (מיקוד מה הוא החומר החיוני)
 • המרת חומר לטקסט שניתן להקשיב לו
 • חלוקת חומר הבחינה לשני מועדים 
 • להשתדל לדבר עם הפנים לכיתה ולא לכתוב על הלוח תוך כדי דיבור  
 • להכין "מושגון" לקורס (או בתחילת הקורס או לאורך הקורס), ניתן להיעזר בסטודנטים בהכנתו
 • שימוש במילונית לדוברי ערבית
 • לגלות רגישות והקשבה כאשר סטודנט מגיע לבקש תמיכה או מעיד על קושי בחומר הנלמד
 • לשדר מסר שחל הכלה לשאלות "טיפשיות", לעודד השתתפות גם אם לא בטוחים בתשובה
 • כאשר סטודנט טועה להיות ענייני בתשובה ללא מתן ציון או חוות דעת לתשובה שניתנה
 • למקד מה הנושאים החשובים בכל יחידה ולהראות איך הנושא המסוים משתלב בנושא הכללי של הקורס
 • להעלות מצגות לפני השיעור
 • לאפשר הקלטה של השיעור

 בחינה

 • תוספת זמן –– מצוין בכרטיס ההתאמות, באחריות מדור בחינות
 • הגדלת שאלון – על הסטודנט לפנות ולבקש מהמרצה הגדלת שאלון בחינה
 • הקראה – קיימות תוכנות הקראה במרכז התמיכה. סטודנטים המבקשים הקראה בבחינה צריכים להודיע על כך מראש לאחראית מרכז התמיכה. 
 • התעלמות משגיאות כתיב – מדבקה שמופיעה בכריכת מחברת הבחינה. המרצה מתבקש להתעלם משגיאות הכתיב בבחינה בלבד. אין התאמה זו תקפה לעבודות.
 • עריכת דף הבחינה – לא עמוס מידי, לא "לחתוך" שאלות, מרווחים סבירים בין שאלה לשאלה, גופן תהומה או אריאל שקל יותר חקריאה.
 • בחינה בעל פה – סטודנטים הזכאים לבחינה והמרצה מסכים לבחון בעל פה, צריכים לתאם עם המרצה עם פרסום לוח הבחינות את אופן ההבחנות. אנו ממליצים שהסטודנט יבחן בכתב ואחר כך ירחיב בעל פה.
 • שימוש במילונית לדוברי ערבית 

 אנחנו לא ממליצים:

 • המרת מבחן בעבודה או בבחינת בית בשל חשש לבחינה בטוהר הבחינות
 • צמצום החומר – עלול להביא לשינוי הבחינה ולפגוע במהותה
 • כתיבת בחינה אחרת – עלולה להביא לידי הערכה של ידע ומיומנות שטונות
 • בחינה בעל פה – בחינה בעל פה ניתן לשיקול דעתו של המרצה ומומלצת על ידינו רק במקרים מסוימים ואשר האבחון מעיד על צורך שכזה.
 • אישור דחיית של הגשת מטלות ללא הגבלת זמן

 

 המלצות למבנה שיעור – פתיחה, גוף וסיום

 משפטים מקדמי ארגון – קישור לשיעור הקודם, בניית רצף, הבנה היכן היחידה הנוכחית ממוקמת ביחס לקודמתה ובחומר בכלל.

 פתיחת השיעור:

הצגת הנושאים שילמדו בשיעור
קישור לחומר/נושאים קודם
מיקום בהקשר הרחב של הקורס
פירוט מהלך השיעור על הלוח (שלבים)

סיום השיעור:

סיכום והדגשת עיקרי הדברים בסיוע הסטודנטים

כמה הצעות לארגון שיעור

הצגת חומר השיעור באופן הפונה לערוצי קליטה שונים:

 • שמיעתי - כדאי לשים לב לקצב הדיבור והאינטונציה
 • ויזואלי (מילולי מרחבי) – כתיבה על הלוח, מצגות, סרטים, תמונות, צבעים, מארגנים גרפיים (טבלאות, תרדימי זרימה),מפות
 • קינסטטי (תנועתי מגעי) – במידה ואפשר לאפשר תנועה או יציאה להפסקות

ארגון דפי מידע

 • גופן מומלץ - Tahoma
 • לא להעמיס על הדף
 • לא "לשבור" רצף של שאלה
 • הוראות ברורות למשימות, מהות המשימה, מבנה תאריך ואופן הגשה

 

תמיד זמינים לשאלות:

רגינה בן שטרית
ד"ר חאלד אל סייד

 לדף איתקה באתר - לחצו כאן