טלפונים חיוניים

טלפונים חיוניים לשנה"ל תשע"ט 2018-2019

שם

תפקיד

טלפון

מייל

ד"ר אורלי קרן

המשנה לנשיאה לעניינים אקדמיים
וראש ביה"ס להכשרה

6402710
054-5548652

orlyke@kaye.ac.il

גב' שולי אלון

 מזכירת ראש ביה"ס להכשרה
וחדר מערכת

 6402711

shulli@kaye.ac.il

גב' רבקה דדון

מזכירת ראשי התמחויות

6402709

rdadon73@kaye.ac.il

ד"ר בתיה רייכמן

ראש לימודי הכשרה

 6402805

 rbatia@kaye.ac.il

batiareichman@gmail.com

גב' נורית עבדו

 ראש לשכת הנשיאה

6402706

nurav@kaye.ac.il 

ד"ר טלי בן ישראל

 סמנכ"לית

6402715 

bitali@kaye.ac.ilי

 גב' ענת אלבז

 עוזרת מנהלית / יחידת אירועים

6402715 

anatel@kaye.ac.il 

גב' לליב בן משה

 מנהלת מערכות מידע

6402732 

lalive@kaye.ac.il 

גב'  גלית בן ישי

 ראש מיח"ם

6402835 

galitbeni@gmail.com 

גב' אתי בר

 אחראית מרכז מידע ושרות

6402854 

etti@kaye.ac.il

מר משה שולץ

 מנהל כספים

6402897 

moshe-s@kaye.ac.il 

גב' נילי לביא

 אחראית כ"א בהוראה

6402703 

itailavy@kaye.ac.il

גב' הילה אמור

 חשבת שכר

6402702 

hila_amor@kaye.ac.il 

ד"ר אורית פוקס

דיקן הסטודנטים

6402767 

ofuks@inter.net.il 

מר ליאור סולומוביץ

 נציג ועד מורים

6402863 

liorso@kaye.ac.il 

גב' שרית מרציאנו

 אחראית מערכת ומערך בחינות ומשובים

6402869 

marziano@kaye.ac.il

גב' מדלן אסור

 אחראית בחינות

6402859

madelen@kaye.ac.il 

מרכז מידע ושירות (ממו"ש)

 

6402795

mamush@kaye.ac.il