מרצים חדשים

צעדים ראשונים בשביל האקדמי ( חוברת למרצים החדשים)

 תוכן עניינים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבוא

חזון המכללה

מבנה אירגוני

בעלי תפקידים

מספרי טלפון חיוניים

מפת הקמפוס

לוח שנת הלימודים

עדכון פרטי המרצה ליצירת קשר

  הוראה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סביבת למידה Moodle

הנגשת משאבים באינטרנט

סילבוס

בחינות ועבודות

הנחיות להזנת ציונים במכלול

צילום חומרי למידה

היעדרות מהעבודה

עבודה נוספת

הפסקת עבודה של מרצים שאינם קבועים

 

יחידות תומכות הוראה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המרכז לקידום הוראה

מיח"ם - מרכז יוזמות מתוקשבות

ממו"ש - מרכז מידע ושירות

מת"ל - מרכז לתכנון לימודים

סמ"ל - סדנה למשאבי למידה

אכסניית לשון

מרכז איתקה

רשות המחקר והערכה

 

כללי

 

 

 

תקנון אתיקה של חברי הסגל

בשביל האקדמי - חוברת נהלים לסגל האקדמי