הודעות לסגל אקדמי

תאריך ההודעהמיועד ל -נושאהודעה
10/7/2013 כלל המרצים
טופס הערכת עבודת גמר
(פרויקט)
להורדת הטופס - לחצו כאן
27/12/2011 כלל המרצים טופס שכר מרצים ומדריכים להורדת הטופס - לחצו כאן