קורס קיץ בלימודי אנגלית

קורסי קיץ בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים 2018

לקובץ PDF - לחצו כאן

קורסי הקיץ ביחידה לאנגלית לצרכים אקדמיים יתקיימו בין התאריכים 24.8.18-5.8.18
(הרישום לקורסים יחל ביום שני ה 16.7.18 ויסתיים ביום רביעי ה26.7.18 בשעה 16:00)

קורסי הקיץ לשנת הלימודים תשע"ח יתקיימו במתכונות הבאות:

מועדי בחנים ומבחנים לקורס קיץ אנגלית - קיץ 2018‏

                               טרום בסיסי ב' ובסיסי         מתקדמים א'             מתקדמים ב'        
בוחן 1                9.8.18 8.8.18 8.8.18
בוחן 2 16.8.18 14.8.18 14.8.18
בוחן 3 23.8.18 16.8.18 16.8.18
פרוייקט ***** **** 20.8.18 (ניתן לשינוי)
מבחן אמצע מועד א' 13.8.18
מבחן אמצע מועד ב' 19.8.18
מבחן סוף קורס מועד א' 21.8.18
מבחן סוף קורס מועד ב' 28.8.18

עבור קורסי הרמות 'מתקדמים 1' ומתקדמים 2' (60 שעות):

 • הקורס ייפתח ביום ראשון ה-5.8.18 ויסתיים ביום שלישי ה- 21.8.18
 • הלימודים יתקיימו בימים א'-ו' בין השעות 11:45-8:30

עבור קורסי הרמות טרום בסיסי א חלק ב (קורס המשך), 'טרום בסיסי ב' ו'בסיסי' (90 שעות):

 • הקורס ייפתח ביום ראשון ה-5.8.18 ויסתיים ביום שישי ה-24.8.18
 • הלימודים יתקיימו בימים א'-ו' בין השעות 11:45-8:30

עבור כל הקורסים מועד ב' יתקיים ביום שלישי ה28.8.18

לתשומת לבכם!

 1. פתיחת הקורסים בכלל הרמות מותנית במספר הנרשמים.
 2. התשלום עבור קורס הקיץ אינו כלול בשכר הלימוד.
 3. הרישום לקורס מותנה בהסדר תשלום מראש בגזברות במכללה (במהלך סמסטר ב' ועוד לפני הרישום).
 4. התשלום מראש עבור קורס הקיץ אינו מבטיח עדיפות ברישום או שמירת מקום בקורסים השונים. יש להשתדל להירשם מיד עם פתיחת הרישום הממוחשב.
 5. ביטול הרישום לקורס יתאפשר עד התאריך ה-29.7.18 באופן ממוחשב באמצעות מערכת מכלול). ביטול לאחר פתיחת הקורס יחויב באופן יחסי.
 6. לתשומת ליבם של סטודנטים הניגשים למבחן בקורסים הנלמדים בסמסטר ב' – ייתכן ועד קבלת הציון הסופי בקורס לא יוותרו מקומות ברמות השונות בקורס הקיץ, שכן הרישום לקורס הקיץ נפתח מיד לאחר בחינת מועד א'.
 7. רכישת הספרים עבור הקורס תעשה על ידי מילוי טופס הזמנה שישלח עם תקופת הרישום . קבלת הספרים מותנית בתשלום מראש עבור הספרים.
  ספרים עבור רמת מתקדמים ב' בלבד, ניתן לרכוש באתר 'למדא' של האוניברסיטה הפתוחה
 8. פרטים אודות ספרי הלימוד בקורסים השונים - לחצו כאן

בברכה,
רגינה בן שטרית
ראש היחידה ללימודי אנגלית לצרכים אקדמיים