מן הדיקן אל הסטודנטים

איגרת  kesher  מן הדיקן אל הסטודנטים

 

תשע"ו

אגרתחודשקישור לאגרת
1 אוקטובר 2015 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן

 

 

תשע"ה

אגרתחודשקישור לאגרת
1 נובמבר 2014 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן

 

 

תשע"ד

אגרתחודשקישור לאגרת
1 אוקטובר 2013 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן
2 אפריל 2014 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן
3 יולי 2014 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן

 

 

 

 

תשע"ג

אגרתחודשקישור לאגרת
1 פברואר 2013 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן
2 דצמבר 2012 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן
3 יוני 2013 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן

 

 

 

 

תשע"ב

אגרתחודשקישור לאגרת
4 יוני 2012 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן
3 מאי 2012 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן
2 ינואר 2012 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן
1   נובמבר 2011 לפתיחת האיגרת - לחצו כאן