מלגות ופרסי הצטינות

triangel  מלגת דיקן

מכללת קיי מעמידה לרשות הסטודנטים הלומדים בשנים א'-ד' מספר מצומצם של מלגות שמטרתן לסייע לסטודנטים במימון שכר הלימוד.
מלגות הסיוע מוענקות על סמך מצב כלכלי ומשפחתי של הסטודנט, תוך התייחסות לכלל מבקשי המלגות.
סטודנטים שעקב מצבם הכלכלי מתקשים בתשלום שכר הלימוד, זכאים להגיש בקשה לקבלת מלגות סיוע, בתנאי שהם עומדים בתנאים המפורטים.
 

triangel  מלגות לכלל הסטודנטים

מאגר קרנות ומלגות המתאימות לכלל הסטודנטים.
הקרנות והמלגות השונות קובעות את קהל היעד ואת הקריטריונים על-פיהן מחולקות המלגות.
 

 triangel  הצטיינות בלימודים

אחת לשנה מעניק דיקן הסטודנטים תעודות הצטיינות לסטודנטים שהישגיהם בתחום הלימודי או בתחום הפדגוגי/התנסותי הם הגבוהים ביותר במכללה.
דיקן סטודנטים מעניק בכל שנה גם תעודת הצטיינות חברתית לסטודנטים שפועלים בקהילה ובמכללה.

 

 

 

Save

Save