גזברות

ימי ושעות פעילות הגזברות:

ימים: ראשון עד חמישי
שעות: 12:30-9:00       
        16:00-14:00

חדר: 108 בניין ראשי

טלפון: 08-6402762/877

פקס: 08-6402770

דוא"ל: gizbarut@kaye.ac.il

צוות הגזברות:

קטי עמרם - ראש מדור גזברות
פאני סיגל - גזברית
זיוה כהן - גזברית