ברכת הנשיאה לפתיחת שנת הלימודים

ברכת נשיאת מכללת קיי לשנת הלימודים החדשה, תשע"ו

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ו אני מאחלת לכם שנה של למידה מעמיקה וחוויתית בין כתלי המכללה ובהתנסויות ההוראה שלכם בבתי הספר. אני מקווה שההתלהבות מהלמידה תלווה אתכם והרוח הדיאלוגית תאפיין את עשייתכם.

בצידו הצפוני של מרחב ההנהלה בבניין הראשי של מכללת קיי ממוקם "קיר המסרים" שלנו. המסרים החרוטים עליו מבטאים את השליחות שלנו כמוסד להשכלה גבוהה בנגב, האמון על הכשרת מורים ועל פיתוחם המקצועי. אחד המסרים עוסק ב"האדם במרכז", ומבטא את המחויבות שלנו להכיר ולכבד כל סטודנט, על תרבותו וכישוריו הייחודיים, לתמוך בו ולאתגר אותו, ובכך לאפשר ביטוי לכוחותיו ולמצויינותו.

במכללת קיי לומדים ומלמדים תחת קורת גג אחת סטודנטים וחברי סגל מאוכלוסיות שונות. זהו ייחודנו וזו גם גאוותנו. אני קוראת לכולנו לפעול להעמקת תחושת השייכות של באי המכללה, להכיל את האחר ולאפשר את השונות.

אני מאחלת לכם לפעול לקידום השותפות והסובלנות, ומברכת אתכם שתחוו למידה מהנה וברק בעיניים, הכל "בשביל החינוך".

פרופ' לאה קוזמינסקי