הנחיות לעדכון כתובת הדוא"ל במכלול 3

סטודנטים ומרצים שטרם נכנסו למערכת המוודל באמצעות תעודת הזהות והסיסמה לא מזוהים במערכת.
(למשל - לא יקבלו הודעות, לא ניתן יהיה לחלק אותם לקבוצות וכולי).

הנחיות:

  1. היכנסו ל"מכלול 3" באמצעות ת"ז וסיסמה
  2. בשורת התפריט של דף הבית בחרו "עדכון פרטים"
  3. עדכנו את כתובת דוא"ל ומספר הטלפון הסלולרי

ראו תמונה:

info michlol3