הודעות מערכת וביטול שיעורים

ביטול שיעורים והודעות מערכת
 

הודעות מערכת

היעדרויות מורים                        הודעות מערכת
 

 

תאריך ההודעה

מיועד ל -

נושא

הודעה

1/5/2018
כלל הסטודנטים

לוח בחינות סמסטר ב'

לסטודנטים שימו לב,

לוח הבחינות מוכן ומפורסם במכלול 3

15/10/2017
 כלל הסטודנטים

עדכון כתובת דוא"ל
 במכלול 3

סטודנטים שטרם נכנסו למערכת המוודל באמצעות תעודת הזהות והסיסמה לא יזוהו במערכת (למשל - לא יקבלו הודעות, לא ניתן יהיה לחלק אותם לקבוצות וכולי).

להנחיות - לחצו כאן.

15/10/2017 כלל הסטודנטים ממוצע ציונים בהתמחות עליכם להגיע לממוצע ציונים של 70
בהתמחויות שלכם. (הכוונה לכל ההתמחויות: 52 נק"ז, 26 נק"ז, 10 נק"ז)

אם אינכם עומדים בממוצע של 70 בהתמחות עליכם לקחת קורס נוסף על מנת לשפר את ממוצע הציונים או לחלופין להחליף התמחות. 
15/10/2017 כלל הסטודנטים בדיקת מאזן חובות אקדמיים באפשרותכם לבדוק את מאזן החובות האקדמיים האישי על פי הנחיות הבאות:
להנחיות - לחצו כאן
15/10/2017 כלל הסטודנטים נוהל השארת חפצים אישיים ללא השגחה מתוך הנוהל:

1. הנוהל עוסק בחפצים שהופקרו ברשות הרבים ומהווים בעיה ביטחונית.
1.1 הנוהל המונהג לגבי טיפול בחפצים חשודים/שהופקרו על ידי בעליהם ברשות הרבים ללא השגחה, מחייב הזמנת קצין הביטחון של המכללה.
1.2 הנ"ל יקבע אם החפץ מהווה איום ביטחוני ויזמין את כוחות הביטחון בהתאם.
1.3 מכיוון שתהליך זה מחייב את המכללה בהפעלת מערך ביטחון, ולהזמנת המשטרה עלות גבוהה המשולמת על ידי המכללה, קבע הנוהל כי בעל החפץ יידרש לשלם קנס בגובה 25 ₪ כדי לפדות את תיקו מידי הקמב"ט.


לפתיחת הנוהל המלא - לחצו כאן
15/10/2017 לסטודנטים סדירים שנה ד' עדכון פרטים סטודנטים סדירים שנה ד' אנא היכנסו לרשומות  האישיות ועדכנו את פרטיכם האישיים ( כתובת , מספרי טלפון ודואר אלקטרוני).
בדיקת החובות לסיום התואר תתעכב ללא העדכון.
15/10/2017 כלל הסטודנטים עדכון כתובת מייל

לסטודנטים שימו לב!
עליכם לעדכן את כתובת המייל שלכם על מנת לקבל הודעות שוטפות ועדכניות.

לעדכון הכתובת - כנסו למכלול 3, באפשרויות נוספות - עדכון פרטים.

15/10/2017 כלל הסטודנטים והמרצים כתובת דוא"ל לברור נושאים הקשורים בציונים  תיבת דוא"ל (e-mail) לברור נושאים הקשורים בציונים.
כתובתה:
exams@kaye.ac.il
15/10/2017
 לכלל הסטודנטים הכרה בלימודים קודמים 
המכללה אינה מאשרת לימודים במכללות אחרות, כולל לימודי אנגלית לרמת פטור, ללא אישור כתוב מראש, שניתן על ידי ועדת ההוראה.
סטודנט, שילמד במכללה אחרת ללא האישור, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לא יתקבלו אישורי סיום לימודים וציונים ממכללות אחרות ללא האישור המוקדם.
העדרויות מורים

 
לשבוע שבין: ה -
 
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי