שעות פתיחה מכללון

שעות פתיחה מכללון

בחודש יולי 2018: ימים א' – ה'   08:30-13:30 

בחודש אוגוסט ועד פתיחת שנת הלימודים:

ימים א' – ה'   08:30 – 13:00