מחקרים

מחקרים בשפה הערבית ודרכי הוראתה - دراسات في اللغة العربية وأساليب تدريسها

קובץ של מאמרים העוסק בלשון הערבית, ספרותה ודרכי הוראתה

إصدار كتاب أساليب تدريس