פסיכומטרי

 

נספח למדריך לנרשם לשנה"ל תשע"ג
בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות

 
כללי
בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות נערכת בידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, והיא אחידה לכל המוסדות והחוגים המשתמשים בבחינה זו כאחד התנאים לקבלה ללימודים. ציון הבחינה תקף לצורך דיון בקבלת המועמד במהלך 7 שנים לפחות. לכן, אין סיבה לדחות את הבחינה למועד הסמוך לתאריך ההרשמה למוסד הלימודים.

חזרה לראש העמוד


הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד, ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.  מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד ייבחן רק פעם אחת.

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה  www.nite.org.il , או באמצעות ערכת הרשמה שאותה אפשר לקנות בחנויות הספרים "סטימצקי", בחנויות הספרים האוניברסיטאיות ובחנויות אחרות. 

הנרשמים לבחינה חייבים בדמי בחינה, ששיעורם עשוי להשתנות במרוצת השנה.  שיעור התשלום ואופן משלוח הטופס למרכז הארצי לבחינות ולהערכה מפורטים בטופס ההרשמה לבחינה.  יש לקרוא היטב את דף נוהלי ההרשמה לפני מילוי טופס ההרשמה לבחינה.

חזרה לראש העמוד


הכנה לבחינה
ממצאי סקרים עדכניים הראו כי את התועלת הרבה ביותר מהכנה לבחינה, אפשר להפיק בדרכים שונות של עבודה עצמית: עיון והתנסות בחוברת או בספר תרגול והכנה, ו/או התנסות בבחינה בתנאי אמת. חוברת ההדרכה, המצורפת לערכת ההרשמה לבחינה, כוללת את כל המידע הדרוש על הבחינה, ומציגה מבחר של שאלות לדוגמה בלוויית פתרונות והסברים. כמו כן החוברת כוללת בחינה שלמה להתנסות עצמית בלוויית נספח המאפשר לנבחן לחשב אומדן של ציוניו בבחינה ובכל אחד מהתחומים המרכיבים אותה. קריאה בעיון ותרגול של החומר המופיע בחוברת ההדרכה משמשים אמצעי היכרות והכנה חיוני לקראת הבחינה.

למעוניינים בתרגול נוסף, מוצע קובץ בחינות אמתיות להתנסות עצמית בשם "פסיכומטרי מכל הבחינות" בשפות עברית וערבית (לקנייה בחנויות הספרים ובמרכז הארצי לבחינות ולהערכה). כמו כן קיימים לקטי בחינות משנים קודמות בשפות: אנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית (לקנייה בפנייה ישירה למרכז).

קורסים מקצועיים במתמטיקה ובאנגלית עשויים לתרום לבעלי ידע חסר בתחומים אלה.

חזרה לראש העמוד


מועדי הבחינה

להלן המועדים של הבחינות הפסיכומטריות שיתקיימו במהלך תקופת הרישום לשנת הלימודים תשע"ג.
בטבלה מופיעים הפרטים הבאים: מועדי הבחינות, מועד סיום ההרשמה, שפת הבחינה ומיקומה הגיאוגרפי:
מועד הבחינה
סיום ההרשמה**
שפות הבחינה
אזורי הבחינה
אפריל
4-5/4/2012
י"ב , י"ג בניסן
21.2.2012
עברית*, ערבית*
אילת, דרום, ירושלים, מרכז, צפון
יולי                  
5-6/7/2012
ט"ו – ט"ז בתמוז
22.5.2012
עברית*, ערבית*
רוסית*, משולב/אנגלית*
צרפתית*, ספרדית*
דרום, ירושלים,צפון, מרכז, אצבע הגליל
ספטמבר
23-24/9/2012
ז'-ח' בתשרי תשע"ג
13.8.2012
עברית, ערבית
דרום, ירושלים, מרכז, צפון
דצמבר              
7-9/12/2012
כ"ג-כ"ה בכסלו
22.10.2012
עברית*, ערבית*
 
 דרום, ירושלים, מרכז, צפון
* בשפות המסומנות נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת)

 
* במועדים ובשפות המסומנים נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת), בתאריך הבחינה הרגילה או בתוך כמה שבועות לפניו או   לאחריו.


שים לב: טופס ההרשמה צריך להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד תאריך סיום ההרשמה.
 
בטרם תבחר את מועד הבחינה, עליך לברר אם מועד זה מתאים לדרישת מוסד הלימודים שאתה מעוניין להתקבל אליו. מומלץ למועמדים להיבחן במועד מוקדם ככל האפשר, ולא לדחות את הבחינה למועד האחרון התקף לצורכיהם.
 
חשוב להדגיש כי ציון הבחינה אינו מושפע לא ממועד הבחינה או מנוסחה, לא מקבוצת הנבחנים המסוימת שנבחנה באותו מועד, ולא משפת הבחינה; כלומר, הציון בבחינה הוא בר-השוואה לציונים בכל המועדים, השפות והנוסחים.
באיזו תכיפות מותר לחזור ולהיבחן
מספר הפעמים שמותר להיבחן אינו מוגבל, אולם אסור להיבחן במועדים רצופים בזה אחר זה.
פרטים בערכת ההרשמה לבחינה.

חזרה לראש העמודבחינה בתנאים מותאמים
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאפשר לבעלי מגבלות שונות להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת רק בארץ. מועדי הבחינה בתנאים מותאמים מפורטים בטבלת הבחינות שלעיל, ומומלץ להקדים להירשם אליהן. 
 
מועמד בעל מגבלה (רפואית, פיזית, פסיכיאטרית, לקות למידה או קשב) המצריכה לדעתו בחינה בתנאים מותאמים, יוכל לקבל דפי הסבר על תהליך ההרשמה, ואת המסמכים הנדרשים, באתר האינטרנט של המרכז www.nite.org.i, או יפנה למשיבון 02-6759590. פרטים נוספים: בנוהלי ההרשמה המצורפים לטופס ההרשמה לבחינה.l
 
חזרה לראש העמוד


שפות הבחינה


אפשר להיבחן באחת משש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית, משולב/אנגלית.
מומלץ לנבחן להיבחן בשפה ששליטתו בה טובה ביותר. בנוסח משולב/אנגלית – השאלות מוצגות במלואן באנגלית ובעברית ומילים נבחרות מתורגמות לשפות האלה: רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגזית, הולנדית. נוסח זה מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן למי ששולטים בשפה העברית או האנגלית טוב יותר משהם שולטים בשפות האחרות שהבחינה נערכת בהן (לדוגמה: עולים וָתיקים וכד').
 
חזרה לראש העמוד
בחינת ידע בעברית (יע"ל)
הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית יוכלו להיבחן גם בבחינת ידע בעברית, בתום הבחינה הפסיכומטרית. במוסדות אחדים בחינה זו משמשת לבדיקת מידת השליטה בעברית ולסיווג התלמידים לקורסי הכנה ברמות שונות. במוסדות מסוימים בחינה זו משמשת גם תנאי קבלה. הציון בבחינה זו לא ייכלל בציון הפסיכומטרי וידווח בנפרד. השימוש בציון זה שונה ממוסד למוסד, וייתכן שהמועמד יחויב במבחן עברית נוסף במוסד שנרשם ללמוד בו.
 המועדים לבחינת יע"ל הם בתאריכים הבאים:
 
מועד הבחינה
תאריך סיום הרשמה
5-6/7/2012
22/5/2012
5/9/2012
7/8/2012
7-9/12/2012
22.10.212
     
        תנאי העמידה במבחן יע"ל הוא ציון 125 ומעלה.
 
חזרה לראש העמוד

מקום הבחינה
הבחינה הפסיכומטרית נערכת בכמה אזורים בארץ. באפשרותך לבקש להיבחן באזור הנוח לך (על ידי סימון בטופס ההרשמה). 

חזרה לראש העמוד
בחינות בחו"ל
הבחינה הפסיכומטרית נערכת גם בכמה מקומות בחוץ לארץ (מותנה במספר הנרשמים). המעוניינים להיבחן בחו"ל יפנו ליחידה לבחינות חו"ל במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 
חזרה לראש העמוד
רמייה בבחינה
כל מעשה המשבש את תהליכי הקבלה ההוגנים, כגון העתקה בבחינה או התחזות, הוא מעשה רמייה. רמייה עשויה למשל לגרום שיתקבלו מועמדים מסוימים, על חשבון מועמדים אחרים המתאימים יותר להתקבל. למרכז הארצי לבחינות ולהערכה דרכים לאיתור מעשי רמייה, ושמורה לו הזכות למנוע מאדם להיבחן או לפסול את בחינתו, אם עבר עברה הקשורה בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, או אם יש חשד או חשש כי הביצוע בבחינה אינו משקף את יכולתו. לתשומת לבך: התחזות (כגון אם אדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עברה פלילית. חשד לעברה כזאת גורר תלונה במשטרה, ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.
 
 
חזרה לראש העמוד
העברת תוצאות הבחינה
תוצאות הבחינה יישלחו בדואר לביתו של הנבחן, בצירוף הסבר על משמעות הציונים, בתוך 45 יום, ובמקביל יועברו לכל האוניברסיטאות ולטכניון, ולמוסדות לימוד נוספים, לפי בקשת המועמד בטופס ההרשמה. כמו כן יוכל כל נבחן לצפות בציוניו, על סמך פרטים אישיים מזהים, באתר האינטרנט של המרכז: www.nite.org.il בסמוך ליום העברת הציונים למוסדות הלימוד.
 
 
חזרה לראש העמוד
הזמנה לבחינה חוזרת
בעת הערכת הבחינות נעשות באופן שגרתי בדיקות, שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לנבחן ישקפו נאמנה את יכולתו. במקרים מסוימים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה, למשל בגלל ממצאים חריגים או בלתי עקביים שנתגלו לגביה, או בגלל בעיות טכניות.   בכל מקרה בו מתעורר ספק לגבי מהימנות הבחינה, בכל מועד שהוא ומכל סיבה שהיא, לרבות מהסיבות המפורטות לעיל, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים וככל שהדבר רלבנטי – ציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר קיומה של בחינה זו יחליט המרכז על המשך הטיפול. על פי רוב, הזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אולם תיתכן פנייה גם במועד מאוחר יותר. 

חזרה לראש העמוד


______________________________________________________


נספח למדריך לנרשם
בחינת המיון במתמטיקה (ממ"י)
 
בחינת המיון במתמטיקה נועדה להעריך ידיעות וכושרי חשיבה מתמטיים, הנרכשים במהלך לימודי המתמטיקה בבית הספר התיכון. בחינה זו – נוסף על תעודת הבגרות, בחינת הכניסה הפסיכומטרית ונתונים נוספים – מספקת מידע על כישורי המועמדים ללימודים אקדמיים, שנדרש בהם רקע מוגבר במתמטיקה. כמו כן, בחינה זו עשויה לסייע לשיבוץ התלמידים המתקבלים, לרמת הלימוד המתאימה להם בקורסי השלמה במתמטיקה ובלימודי מכינה שונים.
 
על המועמד לברר במוסד שנרשם אליו אם הוא חייב בבחינת מיון במתמטיקה כחלק מתנאי הקבלה לתחום הלימוד שבו הוא מעוניין, ולכמה זמן תקפות תוצאות הבחינה במוסד לימוד זה.
 
בחינת ממ"י הקרובה תתקיים בתאריך 23.4.10  ט' באייר תש"ע  (תאריך סיום הרשמה: 1.4.10).
 
ההרשמה לבחינה נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה:   www.nite.org.il , או באמצעות ערכת הרשמה שאותה אפשר לקנות בחנויות הספרים האוניברסיטאיות.
 
תוצאות הבחינה מדווחות למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה וכן ישירות לכל הנבחנים, בתוך כחודש מיום הבחינה.

חזרה לראש העמוד
______________________________________________________


נספח למדריך לנרשם
בחינת אנגלית – מיון לרמות (אמי"ר)
 
נספח 1- בחינת אנגלית- מיון לרמות (אמי"ר)
נספח למדריך לנרשם
בחינת אנגלית – מיון לרמות (אמי"ר)
 
מטרת הבחינה
המועמד ללימודים גבוהים נדרש להיבחן בבחינת אנגלית כדי לאפשר למוסדות שאליהם נרשם לעמוד על רמת ידיעותיו בתחום זה, וכדי שיהיה אפשר לסווגו לקורסי חובה באנגלית, על-פי רמתו.
 
תוכן ומבנה הבחינה
הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה מורכבת משלושה פרקים, שבהם מופיעים סוגי השאלות האלה: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.
 
נוהלי הרשמה לבחינה
ההרשמה לבחינת המיון באנגלית נפרדת מן ההרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ומן ההרשמה למוסדות הלימוד. ההרשמה נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה www.nite.org.il ,  או באמצעות ערכת הרשמה שאפשר לקנות בחנויות הספרים האוניברסיטאיות.
 
להלן מועדי בחינת אמי"ר בשנה הקרובה:
 
מועד הבחינה
תאריך סיום הרשמה*
4-5/4/2012
21/2/2012
5-6/7/2012
22/5/2012
5/9/2012
7/8/2012
7-9/12/2012
22/10/2012
 
 
* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו מטיל כל הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינת אמי"ר או על מרווח הזמן בין בחינות חוזרות. עם זאת יש לבדוק במוסד הלימוד אלו מועדים תקפים לשנת הלימודים הרצויה.
 

הכנה לבחינה
כיוון שהבחינה בודקת בעיקר שליטה בשפה, אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח לבחינה זו, שכן ידיעת שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים אלא בפרק זמן ממושך יותר. עם זאת, אם לא נזדמן לעסוק בחומר קריאה באנגלית כמה שנים, מומלץ לרענן את הידע על-ידי קריאת טקסטים בתקופה הסמוכה לבחינה.
 
בחינה בתנאים מותאמים
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאפשר לבעלי מגבלות שונות להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת רק בארץ.
 
הבחינות בתנאים מותאמים נערכות במועד מרץ/אפריל, יולי ודצמבר, בתאריכים המפורטים לעיל או בתוך כמה שבועות לפניהם או לאחריהם, ומומלץ להקדים להירשם אליהן. הודעה על המועד המדויק תישלח ישירות לנרשמים שאושרו להם תנאים מותאמים. 
 
מועמד בעל מגבלה (רפואית, פיזית, פסיכיאטרית, לקות למידה או קשב) המצריכה לדעתו בחינה בתנאים מותאמים, יוכל לקבל דפי הסבר על תהליך ההרשמה, ואת המסמכים הנדרשים, באתר האינטרנט של המרכז www.nite.org.il, או יפנה למשיבון 02-6759590. פרטים נוספים: בנוהלי ההרשמה המצורפים לטופס ההרשמה לבחינה.
 
תוצאות הבחינה
תוצאות הבחינה מדווחות לנבחנים וכן למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה, בתוך כ-45 יום מהבחינה.
 
הכנה לבחינה
כיוון שהבחינה בודקת בעיקר שליטה בשפה, אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח לבחינה זו, שכן ידיעת שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים אלא בפרק זמן ממושך יותר. עם זאת, אם לא נזדמן לעסוק בחומר קריאה באנגלית כמה שנים, מומלץ לרענן את הידע על-ידי קריאת טקסטים בתקופה הסמוכה לבחינה.
 
 
חזרה לראש העמוד


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל: 
מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
מדור לפניות הציבור
ת"ד 26015   ירושלים 91260
טל' 02-6759555   פקס' 02-6759543