מערכת שעות של לימודי חינוך והתנסות, גיל רך וחינוך מיוחד לשח"ף תשע"ו

שימו לב! הרשימה איננה סופית ובהמשך ייתכנו שינויים
 
מתחילים
 
מערכת שעות שבועית מתחילים - גננות
מערכת שעות שבועית מתחילים - חינוך מיוחד
מערכת שעות שבועית מתחילים - יסודי
מערכת שעות שבועית מתחילים - נעורים (על-יסודי)
 
לתשומת לבכם! הקורסים "ביטחון ובטיחות" ו"זהירות בדרכים" המופיעים במערכת ביום שישי, הינם קורסים מקוונים. הקורס "עזרה ראשונה" הנו קורס מרוכז המתקיים בחופשת הקיץ. הקורסים הנ"ל אינם נלמדים ביום שישי.
 
ממשיכים
 
מערכת שעות שבועית ממשיכים - גננות
מערכת שעות שבועית ממשיכים - חינוך מיוחד
מערכת שעות שבועית ממשיכים - יסודי
מערכת שעות שבועית ממשיכים – נעורים (על יסודי)
 
לתשומת לבכם! הקורסים "ביטחון ובטיחות" ו"זהירות בדרכים" המופיעים במערכת ביום שישי, הינם קורסים מקוונים. הקורס "עזרה ראשונה" הנו קורס מרוכז המתקיים בחופשת הקיץ. הקורסים הנ"ל אינם נלמדים ביום שישי.
 
מערכת שעות שבועית נעורים - תכנית חד-שנתית
 
מערכת שעות שבועית נעורים (על יסודי) - תכנית חד-שנתית (רק תכנית שח"ף, ללא הרחבת הסמכה)
מערכת שעות שבועית נעורים (על יסודי) - תכנית חד-שנתית - הטובים לחינוך בנגב
התמחות במתמטיקה, הסבת מהנדסים
 
לתשומת לבכם! הקורסים "ביטחון ובטיחות" ו"זהירות בדרכים" המופיעים במערכת ביום שישי, הינם קורסים מקוונים. הקורס "עזרה ראשונה" הנו קורס מרוכז המתקיים בחופשת הקיץ. הקורסים הנ"ל אינם נלמדים ביום שישי.
 
הנחיות לגיל הרך ולחינוך המיוחד בתכנית שח"ף
 
לימודי חינוך לגיל הרך בתכנית שח"ף
לימודי חינוך מיוחד בתכנית שח"ף
 
לימודי דיסציפלינות לגיל הרך, שח"ף - 15 נק"ז
 
לימודי דיסציפלינות לגיל הרך
 
לימודי דיסציפלינות לחינוך מיוחד - שח"ף -10 נק"ז
 
חטיבה במתמטיקה
חטיבה במדעים
חטיבה במקרא
חטיבה בספרות
חטיבה בלשון עברית
חטיבה בלשון ערבית
חטיבה במוסיקה
 
 
 
לרשימת הקורסים - לחצו כאן