רשימת הקורסים - שנת הלימודים תשע"ו

 
מתמטיקה, מדעי הטבע, אנגלית
 
מתמטיקה לעל יסודי
מתמטיקה לעל יסודי- הרחבת הסמכה למורים בפועל
מתמטיקה לעל יסודי- בתכנית שח"ף
מתמטיקה לבית הספר היסודי, לחינוך המיוחד ולגננות
מתמטיקה לבית הספר היסודי - הרחבת הסמכה למורים בפועל
מתמטיקה לבית הספר היסודי- בתכנית שח"ף
מדעי טבע לעל יסודי
מדעי טבע לעל יסודי - הרחבת הסמכה למורים בפועל
מדעי טבע לעל יסודי- בתכנית שח"ף
מדעי טבע לבית הספר היסודי, לחינוך המיוחד ולגננות
מדעי טבע לבית הספר היסודי- הרחבת הסמכה למורים בפועל
מדעי טבע לבית הספר היסודי- בתכנית שח"ף
מדעי טבע לבית הספר היסודי- תכנית למורים בפועל B.Ed במדעים ליסודי
אנגלית לעל יסודי
אנגלית לעל יסודי - הרחבת הסמכה למורים בפועל
אנגלית לעל יסודי - בתכנית שח"ף
 

 
המקצועות ההומניסטיים
 
לשון עברית כשפת אם
לשון עברית כשפת אם - להרחבת הסמכה ולמורים בפועל
לשון עברית כשפת אם - בתכנית שח"ף
לשון עברית כשפה שנייה ( לדוברי ערבית)
לשון עברית כשפה שנייה- להרחבת הסמכה ולמורים בפועל
לשון עברית כשפה שנייה - לעל-יסודי בתכנית שח"ף
לשון עברית כשפה שנייה - לבית הספר היסודי בתכנית שח"ף
לשון וספרות ערבית
לשון וספרות ערבית - להרחבת הסמכה ולמורים בפועל
לשון וספרות ערבית- בתכנית שח"ף
מקרא
מקרא - הרחבת הסמכה למורים בפועל
מקרא - לשח"ף
ספרות
ספרות - להרחבת הסמכה ולמורים בפועל
ספרות - בתכנית שח"ף
 

 
גיל רך
 
הגיל הרך לגננות
הגיל הרך - הרחבת הסמכה לגננות
הגיל הרך לגננות במגזר הבדואי
הגיל הרך לגננות במגזר הבדואי - הרחבת הסמכה לגננות
מוסיקה לגיל הרך
 

 
חינוך מיוחד
 
חינוך מיוחד לשנים א'-ד'
החינוך המיוחד למגזר הבדואי
החינוך המיוחד- הרחבת הסמכה למורים בפועל
החינוך המיוחד - הרחבת הסמכה למורים בפועל במגזר הבדואי
 
דף המערכת למורים בפועל שנה א' - חינוך מיוחד
דף המערכת למורים בפועל שנה ב' - חינוך מיוחד
 

 
חינוך גופני
 
חינוך גופני
 

אמנות
 
אמנות
 

מורים בפועל - הרחבת הסמכה
 
קורסים בנושא פסיכולוגיה של הגיל בתוכניות ההכשרה השונות
לימודי אנגלית
 

 
קורסים חוויה תיאטרונית וחוויה מוסיקלית

הקורסים "חוויה תיטרונית" ו"חוויה מוסיקלית" מיועדים לשנים: ב',ג',ד' - בלבד. ניתן לבחור רק אחד מבין שני הקורסים.

 

 
רִקְמָה – דיאלוג בצלילים
 
רקמה - מקהלה המורכבת מסטודנטים יהודים- ובדואים
 

הוראת מורשת השואה
 
הוראת מורשת השואה