תנאי קבלה ללימודים

תנאי קבלה

 
תנאי קבלה
יתקבלו למכללה ללימודי תואר B.Ed +תעודת הוראה מועמדים העומדים בתנאים הבאים:
  1. בעלי תעודת בגרות מלאה איכותית (כמפורט מטה) במתאם של 550.
  2. ראיון קבלה.
  3. תנאי קבלה ייחודיים בהתאם לתכנית ההכשרה ולהתמחות.

- המכללה רשאית להזמין לבחינות באנגלית, ערבית ועברית בהתאם לצורך.

תעודת בגרות איכותית: 

למדעי הרוח:
4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
למדעי הטבע: 4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל במתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

*מועמדים שאינם עומדים בתנאים אלו, מחויבים בבחינה פסיכומטרית ועליהם להגיע למתאם של 550.

תנאי הקבלה כפופים להנחיות משרד החינוך.

תנאי קבלה למועמדים בדואים: 
סטודנטים דוברי ערבית – בהתאם להנחיות משרד החינוך, סטודנטים דוברי ערבית מחויבים בבחינת כניסה בלשון הערבית על-מנת להתקבל ללימודים במכללה. פרטים יינתנו ביחידת רישום וקבלה. לפתיחת מסמך המתאר את מבנה הבחינה בשפה הערבית - לחצו כאן.

להתמחות בשפה וספרות ערבית: ציון 80 לפחות בבחינת הבגרות בשפה הערבית בהיקף של 4 יח"ל.
להתמחות בשאר מקצועות ההוראה: ציון 80 לפחות בבחינת הבגרות בשפה הערבית בהיקף של 3 יח"ל. ציון 70 לפחות בבחינת הבגרות בשפה הערבית בהיקף של 4 יח"ל.
- מועמד בעל תעודת בגרות בערבית, המבקש להתקבל לתכנית/התמחות בהן שפת ההוראה היא עברית, חייב 5 יח"ל בשפה העברית בציון 80 לפחות, או להבחן במבחן פסיכומטרי בשפה העברית או לחלופין להציג ציון של 125 לפחות בבחינת יע"ל (מבחן ידע בעברית). 
תנאי קבלה לעולים חדשים: 
עולים חדשים יתקבלו על-סמך ציוני מבחן פסיכומטרי בלבד ויהיו חייבים במבחן יע"ל בציון 125.
 
מועמדים לתכנית הכשרה בחינוך הגופני

כל מועמד חייב לעמוד בהצלחה במבחן מעשי.

המועמד יוכל לקבל בונוס לציון המשוקלל של הבגרות על בסיס:

א. מבחן בשני תחומי תנועה על פי בחירת המועמד.
ב. ספורטאי פעיל מוכח.

 

מועמד לתכנית אמנות                                                                                                                                                

כל מועמד חייב להציג תיק עבודות ולעבור בהצלחה ראיון קבלה של התכנית.

המועמד יוכל לקבל בונוס לציון המשוקלל של הבגרות על בסיס תיק עבודות באמנות, שאושר על ידי ראש התכנית.

 

תנאי קבלה להסבת אקדמאים להוראה

- תואר אקדמי ראשון, בממוצע של 75 לפחות בתואר.

- תואר אקדמי ראשון בתחום מדעי הטבע, מדעי החיים והמדעים המדויקים בממוצע של 70 לפחות בתואר.

- אקדמאי בוגר תואר ראשון ממוסדות ששפת ההוראה בהם איננה עברית, המבקש להתקבל ללימודים לתעודת הוראה במכללה, חלה עליו חובת בחינת ידע בעברית (יע"ל) בציון 125 לפחות.

- מועמדים מהמגזר הבדואי: חייבים בציון 75 לפחות במבחן כניסה למכללה, בשפה הערבית.

 

 

 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה.