מבחן כניסה בערבית ומבחן יע"ל

לנרשמים מהמגזר הערבי:

1 . מבחן כניסה בערבית:

א. עליך להיבחן במבחן כניסה בערבית, בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים.

ב. מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) יפתח ויפעיל את בחינת הכניסה בשפה הערבית עבור מועמדים ללימודים בשנה"ל תשע"ט ואילך.

ג. הבחינה תהיה בחינה ממוחשבת, למעט הפרק של ההבעה בכתב (כתיבת חיבור).

ד. מועדי הבחינה 11/7/18, 10/7/18 ,10/4/18, 13/9/18

ה. בכל אחד מהמועדים הנ"ל יתקיימו שתי משמרות בחינה אחת בבוקר 11:30-8:30 ואחת בצהריים 13:00 - 16:00

ו. אתרי ההיבחנות: הבחינות יתקיימו בו זמנית במרכזי בחינה ברחבי הארץ: אזור חיפה, אזור הגליל המערבי, אזור הגליל העליון, אזור המרכז ואזור הדרום. פירוט מקומות ההיבחנות יימצא באתר עם פתיחת ההרשמה לבחינות.

ז. ציון המעבר בבחינה הוא 85 למועמדים להכשרה להוראת השפה הערבית ו-  75- להכשרה להוראת שאר המקצועות.

ח. תוקף הציון הוא לשלוש שנים.

ט. רישום, שיבוץ וזימון הנבחנים לבחינות: הנבחנים יירשמו לבחינה באתר אינטרנט שיופעל וינוהל על ידי מט"ח , ובו ימלאו את פרטיהם האישיים וכן פרטים על מקום ההיבחנות המועדף עליהם. בהתאם לפרטים אלו, ישובצו הנבחנים ויישלח אליהם זימון לבחינה .

י. מועדי הרשמה:
· מועד בחינה: 10/4/18 הרשמה הסתיימה!!!
· מועד בחינה: 11/7/18 , 10/7/18 מועד הרשמה 21.6.18 - 16.3.18
· מועד בחינה: 13/9/18 מועד הרשמה 21.8.18 - 22.6.18

יא. מט"ח יקים אתר ייעודי ובו המידע הבסיסי הנדרש לנבחנים: מתווה הבחינה, בחינה לדוגמה, טופס רישום לבחינה, דרכי הגעה למרכזי הבחינה, מועדי הבחינות וכד'

יב. להלן הכתובת של האתר: michlala.cet.ac.il-www.examinfo

יג. מט"ח יעביר את ציוני הבחינה למשרד החינוך, למועמדים, וכן למכללות שאליהן מבקש המועמד להעביר את הציון.

יד. למתווה הבחינה - לחצו כאן

  للمتسجّلين من الوسط العربيّ:

1. امتحان القبول في اللغة العربيّة:

أ. يجب عليك أن تتقدم/ي لامتحان القبول في اللغة العربية، بالإضافة إلى شروط القبول العامّة.

ب. سيقوم مطاح (מט"ח) (مركز التكنولوجيا التربويّة) بتطوير وإدارة امتحان القبول في اللغة العربيّة للمرشّحين للدراسة في العام الدراسيّ 2018/2019 وما بعده.

ج. سيكون الامتحان محوسبًا، باستثناء فصل التعبير الكتابيّ (كتابة موضوع إنشائي).

د. مواعيد الامتحان، 11/7/18 , 10/7/18 ,10/4/18, 13/9/18

هـ. في كلّ من التواريخ المذكورة أعلاه، سيتم إجراء ورديّتين: واحدة في الصباح من 11:30 - 08:30 وأخرى بعد الظهر16:00 - 13:00 .

و. مواقع الامتحان: سيعقد الامتحان في آن واحد في مراكز الامتحان في أرجاء البلاد: منطقة حيفا، منطقة الجليل الغربي، منطقة الجليل الأعلى، منطقة المركز ومنطقة الجنوب. تفاصيل عن أماكن إجراء الامتحان ستكون على الموقع عند افتتاح التسجيل للامتحانات.

ز. علامة النجاح في الامتحان 85 للمرشّحين للتأهيل للغة العربية و75 للتأهيل للمواضيع الأخرى.

ح. العلامة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات.

ط. تسجيل الممتحنين تصنيفهم واستدعاؤهم للامتحانات: يسجّل الممتحنون للامتحان في موقع إلكتروني سيفعّله ويديره مطاح، وفيه يعبّئون تفاصيلهم الشخصية وأيضًا تفاصيل حول مكان الامتحان المفضّل لديهم. وفق هذه التفاصيل، سيتمّ تصنيف الممتحنين ويُرسَل إليهم استدعاء للامتحان.

ي. مواعيد التسجيل:
· تاريخ الامتحان: : 10/4/2018 التسجيل انتهى.
· تاريخ الامتحان:: 11/7/2018 , 10/7/2018 موعد التسجيل 21.6.18 - 16.3.18
· تاريخ الامتحان:: 13/9/2018 موعد التسجيل 21.8.18 - 22.6.18

ك. سيقوم مطاح بإنشاء موقع مخصّص وفيه المعلومات الأساسية المطلوبة للممتحنين: مبنى الامتحان، نموذج امتحان، استمارة التسجيل للامتحان، طرق الوصول إلى مراكز الامتحان، مواعيد الامتحانات إلخ.

ل. فيما يلي عنوان الموقع: www.examinfo.ac.il

م. سيقوم مطاح بنقل علامات الامتحان إلى وزارة التربية والتعليم وللمرشحين، وكذلك للكليات التي يطلب المرشح نقل العلامة إليها.

ن. سيرفق مبنى الاختبار لاحقًا.
يمكن الاطلاع على مبنى امتحان القبول في اللغة العربية للعام الدراسي 2018/2019 في موقع الكلية

2. מבחן יע"ל – כחלק מתנאי הקבלה לתעודת הוראה יש להיבחן במבחן יע"ל (מבחן ידע בשפה העברית) בציון 100 לפחות.
במידה ולא תעמוד בציון זה, יהיה עליך ללמוד קורס שנתי בעברית.
 

2. امتحان ياعيل (יע"ל) - كجزء من شروط القبول لشهادة التدريس يجب عليك التقدّم لامتحان ياعيل (יע"ל) (امتحان المعرفة في اللغة العبرية) بعلامة 100 على الأقل.
إذا لم تحصل على هذه العلامة فيجب عليك دراسة دورة سنويّة باللغة العبريّة.


 

 


 

3. בעלי תואר שלא בתחום ההכשרה להוראה:
היקף ההשלמות הדיסציפלינריות יהיה בהתאם למתווים המנחים בהכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
ממוצע ציונים נדרש בהשלמות יעמוד על 75 לפחות. בסיום לימודי ההשלמה המכללתיים, יש לקיים מבחן ידע בדיסציפלינה:
ציון המעבר 75 לפחות.

4. הלומדים לתעודת הוראה בלשון עברית כשפה שנייה יחויבו להגיע לממוצע בקורס ההתמחות של 75 לפחות בסוף הסמסטר הראשון ללימודיהם.

5. בעלי תואר מחו"ל עם אישורי שקילה מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות יחויבו במבחן ידע בדיסציפלינה:
ציון המעבר 75 לפחות.

6. שים לב! על מנת שמקומך ישמר חובה עליך להקליד מערכת עד 10.9.18.

 

3. حاملو لقب ليس في مجال التأهيل والتدريس:
سيكون نطاق المكمّلات التخصّصية وفقا للمبادئ التوجيهية في التأهيل للتدريس في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.
معدل ​​العلامات المطلوب في المكمّلات هو 75 على الأقل. في نهاية الدراسات التكميلية في الكلية، يجب إجراء امتحان معرفة في المجال التخصّصي:
علامة النجاح هي 75 على الأقل.

4. الذين يتعلّمون للحصول على شهادة تدريس في اللغة العبرية كلغة ثانية سيكونون ملزمين بالوصول إلى معدل في مساق التخصص لا يقل عن 75 في نهاية الفصل الدراسي الأول من دراستهم.

5. يجب على حاملي لقب جامعيّ من الخارج مع مستندات اعتماد من مكتب تقييم الدرجات والشهادات اجتياز امتحان معرفة في التخصّص:
علامة النجاح هي 75 على الأقل.

6. انتبهوا! من أجل الحفاظ على مقعدك يجب عليك إدراج برنامجك الدراسيّ حتى 10.9.2018.