לימודי יסוד בלשון עברית/ערבית

תכנית לימודי יסוד בשפת האם, העברית והערבית, מטרתה לבסס את העושר הלשוני של כל מי שעתיד להיות מורה במדינת ישראל.

לימודי יסוד בשפת האם הם חובה לכלל הלומדים.

הלומדים מסווגים לרמות על פי הרכיב הלשוני של המבחנים הפסיכומטריים או הרכיב הלשוני של תעודת הבגרות.

סיווג על פי הרכיב המילולי - לשוני של המבחן הפסיכומטרי:
1. רמה א' - עד ציון 90 - 6 ש"ש
2. רמה ב' - מציון 120-91 - 4 ש"ש
3. רמה ג' - מציון 121 - 2 ש"ש

נבחנים חסרי מבחן פסיכומטרי - הסיווג לרמות יחושב על פי ממוצע ציוני הבגרות לשון והבעה (חיבור)

1. רמה א' - ממוצע ציון מ-75-70 - 6 ש"ש

2. רמה ב' - ממוצע ציון מ-92-76 - 4 ש"ש

3. רמה ג'- ממוצע ציון מ- 93 ומעלה 2 ש"ש

במגזר הערבי

1. רמה א' - ממוצע ציון עד 80 - 6 ש"ש

2. רמה ב' - ממוצע ציון מ- 104-81 - 4 ש"ש

3. רמה ג' - ממוצע ציון מ-105 - 2 ש"ש