רשימת הקורסים לשנת הלימודים תשע"ג

מתמטיקה, מדעי הטבע, אנגלית
 
מתמטיקה לעל יסודי
מתמטיקה לעל יסודי - הרחבת הסמכה למורים בפועל
מתמטיקה לבית הספר היסודי, לחינוך המיוחד ולגננות
מתמטיקה לבית הספר היסודי - הרחבת הסמכה למורים בפועל
מדעי טבע לעל יסודי
מדעי טבע לעל יסודי - הרחבת הסמכה למורים בפועל
מדעי טבע לבית הספר היסודי, לחינוך המיוחד ולגננות
מדעי טבע לבית הספר היסודי - הרחבת הסמכה למורים בפועל
אנגלית לעל יסודי
 
 
המקצועות ההומניסטיים
 
לשון עברית כשפת אם - לא מיועד לשח"ף ולמורים בפועל
לשון עברית כשפת אם לשח"ף ולמורים בפועל
לשון עברית כשפה שנייה ( לדוברי ערבית) - לא מיועד לשח"ף ולמורים בפועל
לשון עברית כשפה שנייה לשח"ף ולמורים בפועל
לשון וספרות ערבית
לשון וספרות ערבית - הרחבת הסמכה למורים בפועל
חינוך בלתי-פורמלי
מקרא
ספרות
 
 
גננות
 
הגיל הרך לגננות
הגיל הרך - הרחבת הסמכה לגננות
הגיל הרך לגננות במגזר הבדואי
הגיל הרך לגננות במגזר הבדואי - הרחבת הסמכה לגננות
מוסיקה לגיל הרך
 
 
החינוך המיוחד
 
החינוך המיוחד
החינוך המיוחד למגזר הבדואי
החינוך המיוחד- הרחבת הסמכה למורים בפועל
 
דף המערכת למורים בפועל שנה א' - חינוך מיוחד
דף המערכת למורים בפועל שנה ב' - חינוך מיוחד
 
 
הכשרה לחינוך הגופני ולאמנות
 
הכשרה לחינוך הגופני
 
הכשרה לאמנות
 
 
מורים בפועל - הרחבת הסמכה
 
קורסים בנושא פסיכולוגיה של הגיל בתוכניות ההכשרה השונות
 
 
קורסים חוויה תיאטרונית וחוויה מוסיקלית
הקורסים "חוויה תיטרונית" ו"חוויה מוסיקלית" מיועדים לשנים: ב',ג',ד,שח"ף -  בלבד. ניתן לבחור רק אחד מבין שני הקורסים.
 
 
רִקְמָה – דיאלוג בצלילים
 
רקמה - מקהלה המורכבת מסטודנטים יהודים- ובדואים