תכנית לימודים

פוטנציאל קוריקולרי

מרים בן פרץ

הקשר בין תכנית הלמידה ומטרות המתכננים אינו בהכרח קשר ישיר משום שפעילות הוראה יכולה להוליך למגוון תוצאות. לפיכך יש לראות בתוכניות הלמידה פוטנציאל קוריקולרי שיבחן בהתאמה למאפייני התלמידים ונסיבות הלימוד.