תיווך

תיווך

תיווך – "התנסות בלמידה מתווכת"*

אורית הוד-שמר

ההתנסות בלמידה מתווכת (MLE) מוגדרת כאיכות האינטראקציה בין האדם לסביבתו והיא תהליך מודע וייחודי המתרחש, כאשר למתווך ישנה כוונה למקד את תשומת לבו של הילד, לארגן את הגירויים אליהם הילד חשוף . הכוונה בתיווך אינה "להעברה" של ידע אלא לתהליך הדדי מכוון המתחשב ביוזמת הילד, בתגובתו ובהתנהגותו.

סוכני תיווך כמקדמי למידה

דיקלה חנוכה-לוי ודוד צוריאל

תאוריית ההתנסות בלמידה מתווכת של פוירשטיין היא תאוריה מרכזית להבנת התפקיד של דמויות משמעותיות הנמצאות בסביבה הקרובה של הילד בקידום תהליכי הלמידה שלו ובהתפתחותו הקוגניטיבית. על פי תאוריה זו, התנסויות שהפרט עובר משפיעות על יכולת ההשתנות השכלית שלו ומכוונות את מסלול חייו. במאמר זה ננסה להשיב על השאלות: מהם המאפיינים המייחדים את ההתנסויות הללו ומיהם סוכני התיווך אשר משתתפים בהן? תחילה נציג את רעיון התיווך, ובהמשך נסקור סוכני תיווך יעילים להתפתחות הקוגניטיבית של הפרט.