תורת האילוצים

תורת האילוצים

תורת האילוצים בחינוך

מירי גולדרט ושושי רייטר

תורת האילוצים (TOC – Theory Of Constraints) היא תאוריה ניהולית המציעה כלים לפיתוח חשיבה ותקשורת לשיפור מתמיד. בחינוך התאוריה מיושמת להוראת תכנים, להיבטים התנהגותיים ולשיפורים ארגוניים.