שיח דליברטיבי

שיח דליברטיבי

חינוך דליברטיבי

שלומית אורין

על מנת להכשיר תלמידים להיות אזרחים מעורבים ותורמים בחברה דמוקרטית, יש חשיבות לתרגלם במיומנות של דליברציה. שיח שוויוני מהווה בסיס לחינוך לחברה שבה לכל אדם באשר הוא, לדעותיו, להשקפותיו ולמעשיו, יש ערך.