רוע

רוע

נרטיבים של רוע בהשפעת הגותו של לוינס*

אלדד שידלובסקי

הרוע כסוג של אדישות וסף רגישות נמוך ועיוורון לסבל הזולת, נבחן במאמר מנקודת ראותו של לוינס (1982), בהתייחסות לניתוח פנומנולוגי המתמקד בפנים האנושיות של הרוע.