רדיו

רדיו

רדיו חינוכי-קהילתי

אלה בן-עטר

הרדיו החינוכי עשוי למלא תפקיד חברתי מעבר לתפקיד כמכשיר ללימוד בני נוער וסטודנטים את מקצועות הרדיו וניתן להפעילו כערוץ חלופי להשמעת קולן של קהילות אשר אינן מקבלות ביטוי בתחנות הארציות. אנשי החינוך מוזמנים להשתמש בו לחיבור תכנית הלימודים לעולם התוכן של התלמידים ולמציאות הסובבת אותם ולכלי ליצירת קשר הדוק עם הקהילה בימי שגרה ובעתות חירום.