רב תרבותיות

רב תרבותיות

רב-תרבותיות

נורית בסמן-מור

הגישה הרב-תרבותית רואה בהבדלים בין יחידים ובין קבוצות מקור פוטנציאלי להעצמה וחותרת לכך שזהות היחידים וזהות הקבוצות בחברה יתעצבו באופן דינמי ומתוך התייחסות ל"אחר". לחינוך תפקיד מכריע בטיפוח התפיסה הרב-תרבותית. החינוך נדרש לאזן בין חינוך אזרחי אחיד לחינוך ייחודי לכל קבוצת זהות. חינוך אזרחי דמוקרטי מלמד את הילדים לראות בכל האזרחים, שווים ומסייע להעצים את קבוצות התרבות החיוניות ולשמר את זהותן. חינוך פלורליסטי מטפח ערכים של סובלנות, כבוד וסולידריות ומעודד תהליכים של שיח דיאלוגי.