קריאה

קריאה

קריאה אינטרטקסטואלית כמאפשרת למידה משמעותית

אסתר אזולאי

בתהליך הקריאה מעורב הידע האישי ועולם האסוציאציות של הקורא ויוצר מארג של טקסט ופרשנות. למידה משמעותית מזמנת פיתוח חשיבה, מעודדת מיצוי פוטנציאל אישי ועשויה לתרום לבניית דימוי עצמי חיובי של הלומד וללמידה משמעותית.