קול

קול

קול ובחירה בהכשרה להוראה

לאה קוזמינסקי

מאמרה של פרופ' לאה קוזמינסקי עוסק בבחירה באמצעות קולו של הלומד המאפשר להשפיע באופן משמעותי על הלמידה ואופייה תוך דיאלוג השומר על האיזון העדין בין מתן "קול", בחירה ואוטונומיה לפרט לבין השמירה על הצרכים והזכויות של שאר חברי הקהילה, ובכלל זה גם סגל ההוראה. דרך ההתנסות בשיתוף וההקשבה ההדדית ניתן לבטא צרכים אישיים, לזהות מכשולים ולקבל החלטות מתוך תחושת אחריות ומחויבות משותפת של הסטודנטים והמרצים לתהליך הלמידה.