פנטסיה

פנטסיה

ייצוגים של חינוך בפנטסיה לבני הנעורים

ערגה הלר

הפנטסיה לבני הנעורים היא מכלול יצירות המשולבות זו בזו ונצרכות על ידי הנוער באופן וולונטרי ומקביל בערוצים שונים: קולנוע, טלוויזיה, רומן גראפי, יומני אינטרנט, משחקי וידאו ועוד. חשיבותה לחיי הנוער כחלק ממשימות לימודיות, כשיתוף חברתי וכעיסוק של שעות הפנאי.