פמיניזם

פמיניזם

פמיניזם ערבי

ספא אבו רביעה

סוגיית 'שחרור' הנשים הערביות ומשמעות חירותן, זוכה לדיונים פוליטיים ותרבותיים לא מעטים במערב, והיא עוסקת במציאות חייהן של הנשים ובדרכים שבהן ניתן לשפר את מעמדן.