ספר

ספר

תרבות סְפָר – Edge culture

יהודית ברק

על השוטטות במרחב שבין העולמות השונים כותבת דר' יהודית ברק כשהיא מציגה מושג חדש של מרחב הסְפָר. מרחב זה מבוסס על השונות שבין המשתתפים, ועל האינטראקציות המתהוות בין העולמות השונים הנפגשים בתהליך הלמידה על דיאלוג מתמיד בין המרחבים האישי והמקצועי הפרטי והקבוצתי. אלו תהליכים פתוחים ומרובי אפשריות אשר מהלכם אינו מותנה בהתקדמות במסלולים מוגדרים ומסומנים מלכתחילה. זה הוא "מרחב נוודי" (nomadic space), המאפשר לומד להתבונן במלוא המורכבות של סביבת הלמידה כתהליך חברתי מסתעף ולא ליניארי, המתפתח בדרכים רבות ולכיוונים שונים.

אוריינות עברית

מקראות לילדים ונוער ללימוד עברית בעת החדשה המוקדמת
ורד טוהר

מראשית תקופת הדפוס ועוד לפני כן חוברו ספרים שעל עמוד השער שלהם נכתב במפורש שהם מיועדים לילדים ולנוער. הספרים הללו הם גרסאות ראשוניות לספרי הלימוד המודרניים של העת החדשה.