סולידריות

סולידריות

סולידריות

ישראל שורק

סולידריות היא הביטוי ההתנהגותי המעשי לאחווה בקהילה. זו היא רשת התחושות והמתייחסת לשלומו, לרווחתו ולאושרו של כל חבר וחבר בקולקטיב, שילוב בין אהבה, דאגה, ותחושת שותפות גורל. הסולידריות מחייבת את מנהיגיה ואת מחנכיה של חברה נתונה שלא לראות במחויבות הרגשית שלה כלפי הפרטים בה כמרכיב הכרחי אלא כשותפות עמוקה אשר מתלווה אליה פעולה הכרוכה במחיר.