משפט שבטי

משפט שבטי

משפט שבטי

אינטגרציה או סגרגציה
קאסם אלצראיעה

במשפט השבטי בקרב הבדואים האחריות על העברה היא קולקטיבית וכל השבט אחראי לעברה שביצע אחד מבניו. השופטים נבחרים בשל הכבוד שהבדואים רוכשים להם. זהו בית משפט לא רשמי, המתבסס על בוררות ועל מנהגי המקום. מערכת זו פועלת עד היום באופן בלתי רשמי לצד מערכת המשפט האזרחית הפורמלית של המדינה כאשר לעיתים שתי מערכות משפט אלו מתנגשות זו בזו.