משחק

משחק

משחק

פליקס לבד

המשחק הוא אחד מצורכי היסוד של האדם ושל בעלי החיים. הוא סוג ייחודי של פעילות וחלק מתרבות הכולל מצב רגשי ייחודי ופעילות בעלת אפיוני פנאי נופש והנאה. למשחק יש מטרה גלויה או סמויה והוא משרת מטרות פדגוגיות כאמצעי לחינוך ולטיפול.