מרחב

מרחב

המרחב הבין אישי בטיפול ובמחקר הנרטיבי

סמדר בן אשר

טיבו של המרחב הבין-אישי המתקיים במפגש ייעוצי או טיפולי נבחן בהשוואה לזה המתקיים בשיח אינטימי בין מרואיין למראיין בעת הריאיון הנרטיבי. אף שמטרות המפגשים שונות, הקשר הבין־אישי שנוצר ומערכת היחסים הקרובה המשפיעה עליו דומים בשניהם וכוללים מרכיבים אמפתיים, מכילים ובעלי אפקט קרבה וקשר בין המשתתפים מעבר לתוכן ולנושאי השיח.

עירוניות

יצחק (קיקי) אהרונוביץ

עירוניות היא הפעילות האנושית וסגנונה אשר יוצרים החיים המשותפים והצפופים שאותם מכתיבים המבנים העירוניים. עירוניות כאורח חיים מתהווה נתונה לשינויים משמעותיים ותכופים. המאמר מנסה לזקק ולתמצת את המושג עירוניות, לשרטט קווים לדמותו, לציין את מאפייניו העיקריים וכן להעלות תהיות וביקורת על השימושים בו.