מקום

מקום

מקום

קיץ ישראלי 2011/2014
ארנון בן ישראל

'קיץ 2011' סימן את המחאה שהתגלגלה מהמאהל של שדרות רוטשילד . ה'קיץ' שבמחאה הישראלית, קצוב בזמן, שכן מטבען של עונות השנה להתחלף ועם מחזוריות זו ניטעה הציפייה; לגשם ראשון, שיקדים ויקפל את כל האוהלים וישטוף את הפוליטי מהרחובות.
התקווה לשינוי נגוזה בקיץ 2014 ברקו השמים, רעמו התותחים וגשם של טילים ניתך על פני האדמה. קדושת ה-1 בספטמבר, הייתה להפוגה, עיבוד והיערכות כדי לשכוח את הקיץ שכאן, להתעלם מהמקום ולייבא דימויים זרים ממחוזות רחוקים.