מנהיגות

מנהיגות

אתיקה בארגונים

ציפי גושפנץ

התפקיד העיקרי של המנהיגות לנהל את ערכי הארגון. מנהלים ומורים אחראים לתרגם את העקרונות הערכיים למדיניות חינוכית ולעשותם לחלק מהחוויות היומיומיות של קהיליית בית הספר.

הסדרה מגדרית של נשים ערביות

תמר שפירא וח'אלד עראר

הַסְדָּרָה מגדרית היא שליטה בנשים באמצעות הגדרת תפקידיהן ושליטה על המרחב שבו יפעלו. ההסדרה המגדרית באה לידי ביטוי דרך התרבות ובתוך התרבות וניתן לזהות בה את המודרני מול המסורתי. במאמר מוצגים המונח "הסדרה מגדרית" והמשמעות המיוחסת לו בחברה הערבית בישראל וכן האופנים שבנות ונשים נחסמות במרחב הציבורי אך גם מצליחות להשתלב בתפקידי מנהיגות בחינוך הערבי.