מחוללי משחקים

מחוללי משחקים

משחקים דיגיטליים בלמידה

ליאת אייל

ערך זה מתמקד במאפיינים של המשחק הדיגיטלי, בחשיבות שיש למשחקים מבוססי טכנולוגיה ללמידה, ובהצעות לשילוב משחקים מסוגים שונים בכיתה ומחוצה לה.