מוטיבציה

מוטיבציה

הכוונה עצמית ומוטיבציה

חיה קפלן

הערך "הכוונה עצמית" מבוסס על תאורית מוטיבציה המביאה לידי ביטוי מ תפיסה הומניסטית אודות טבע האדם ומדגישה את הנטייה האוניברסאלית של האדם לצמיחה פסיכולוגית ולהתפתחות. תלמידים שלמדו עם מורים שתמכו באוטונומיה, במסוגלות ובשייכות, חוו מגוון תוצרים חיוביים כמו השקעה בלמידה, מוטיבציה פנימית רבה יותר, רגשות חיוביים, הישגים גבוהים והתמדה בלימודיהם בבית הספר.