מודלינג

מודלינג

‘מודלינג’ (Modeling) בתהליכי החונכות

אסתר פיירסטיין

מאמר זה מציג את המשמעות המצומצמת של המושג 'מודלינג' (צפייה בשיעורי החונך) בשנת ההתמחות ואת המשמעות הרחבה יותר – העוסקת בצפייה בחונך על תפקודיו השונים: האינטראקציה עם הסובבים אותו, ניהול הכיתה והתמודדותו עם קשיים.