מובן

מובן

ממדי המובן בשירות החשיבה היצירתית של מורים ושל תלמידים

אדוה מרגליות

מובן, הוא ההסבר שאדם מעניק למילה או לתוכן כלשהו. הסבר זה מצמצם את הפער שבין המילה לבין המשמעות שלה, ומאפשר לקיים תקשורת המבוססת על הבנה משותפת של המשמעות. ממדי המובן, מספקים מענה לשאלה "על מה מדברים" והם חלק מתורת המובן. להלן תיאור מקוצר של התורה, תיאור ממדי המובן והחלוקה שלהם לארבע קבוצות תוכן ושימושים אפשריים שלהם בהוראה ובלמידה.