מבוכה

מבוכה

בשבחה של המבוכה

סמדר בן אשר

מאמרה של דר' סמדר בן אשר מציג את ערכה של המבוכה ביכולתה לזמן התבוננות חדשה במצבים שבהם לא מתערערות מוסכמות קודמות ומציג את המבוכה כמאתגרת לדיאלוג פתוח מנקודות מבט חדשות.