למידה

למידה

על למידה והוראה

שלמה בק

פרופ' שלמה בק מתבונן מנקודת מבט פילוסופית על הלמידה שלא מצויה שום תיאוריה יחידה המתארת אותה בשל היותה מאופיינת במגוון תהליכים הפועלים לפי עקרונות שונים. בתהליך ההכשרה מתגבשים רעיונות חדשים ונבנות עבורם מסגרות תיאורטיות מותאמות. המחבר מציע התבוננות באחד המרכיבים הבסיסיים של הלמידה והיא חיוניות הלמידה המבוססת על "שוטטות".

תחושות של למידה משמעותית והשלכותיהן לחינוך ולהכשרת מורים

אמנון גלסנר

דר' אמנון גלסנר עוסק בלמידה משמעותית ותחושת הערך שהיא יוצרת אצל הלומד. כדי שזו תתרחש על הלומד לגלותה בכוחות עצמו, כאשר תפקידו של המורה/המנחה לאפשר סביבת למידה ולסייע לשם כך בפיתוח ההנעה אצל הלומד תוך התנסות ופעילות.

למידה תוך שירות בקהילה

Service Learning
רמה קלויר

למידה תוך שירות בקהילה היא מודל המשלב למידה עיונית בכיתה עם התנסות בשירות לקהילה, צמיחה אישית ואחריות אזרחית. השירות שהקהילה מקבלת מהתלמידים מתקבל כתרומה לפיתוח המרחב הקהילתי והוא תהליך שבאמצעותו הלומד יוצר משמעות על ידי התנסות ישירה תוך מעורבות פעילה.

"איפה הילד?" מה אפשר ללמוד מהחינוך ההוליסטי?

ורד רפאלי

חינוך הוליסטי מבקש לתמוך בהתפתחותו של הלומד כאדם שלם על שלל היכולות והכוחות הגלומים בו. גישה זו מניחה שהידע של האדם הוא פנימי, והיא רואה את הלמידה כתהליך של שינוי ברמות השונות של ההוויה האנושית – אינטלקטואלית, רגשית, אינטואיטיבית, רוחנית, חברתית ופסיכולוגית. תפקיד המורה הוא ליצור את התנאים המאפשרים שינוי אצל הלומד תוך טיפוח המודעות של הלומד לעצמו ולסביבה. גישה זו מדגישה מגוון דרכי ידיעה ונותנת מקום מרכזי להתבוננות בלתי אמצעית בתופעות (למשל, עיסוק באמנות, שהות בטבע ומדיטציה).

בית ספר – מונולוגי או דיאלוגי?

רביב רייכרט

בית הספר מזמן מרחב ציבורי המוציא את הלמידה מהמרחב הפרטי. זהו מרחב דינאמי ומתפתח המבטא את המהות הדיאלוגית המתבטאת בחירות, בשוויון ובאחווה.

למידה ארגונית בחינוך

אורי שטרנברג

למידה ארגונית בחינוך היא תהליך מתמשך, המוטמע בתרבות הארגון החינוכי וכולל שיתוף בין חברי הצוות בהתנסויות ובחוויות מקצועיות כדי לגבש תובנות, לתעדן ולהפיצן לכלל חברי הארגון כאופן עשייה נכון.

משחקים דיגיטליים בלמידה

ליאת אייל

ערך זה מתמקד במאפיינים של המשחק הדיגיטלי, בחשיבות שיש למשחקים מבוססי טכנולוגיה ללמידה, ובהצעות לשילוב משחקים מסוגים שונים בכיתה ומחוצה לה.

סוכני תיווך כמקדמי למידה

דיקלה חנוכה-לוי ודוד צוריאל

תאוריית ההתנסות בלמידה מתווכת של פוירשטיין היא תאוריה מרכזית להבנת התפקיד של דמויות משמעותיות הנמצאות בסביבה הקרובה של הילד בקידום תהליכי הלמידה שלו ובהתפתחותו הקוגניטיבית. על פי תאוריה זו, התנסויות שהפרט עובר משפיעות על יכולת ההשתנות השכלית שלו ומכוונות את מסלול חייו. במאמר זה ננסה להשיב על השאלות: מהם המאפיינים המייחדים את ההתנסויות הללו ומיהם סוכני התיווך אשר משתתפים בהן? תחילה נציג את רעיון התיווך, ובהמשך נסקור סוכני תיווך יעילים להתפתחות הקוגניטיבית של הפרט.

מערך למידה אוניברסלי

דיתה פישל

מערך למידה אוניברסלי מבטא תפיסה חברתית בעלת אופי הומניסטי מכיל, לפיה אדם יכול להשתייך לקהילה וללמוד בה בתנאים מנגישים, תוך קבלת אפשרויות גמישות לביטוי עצמי.