למידה ארגונית

למידה ארגונית

למידה ארגונית בחינוך

אורי שטרנברג

למידה ארגונית בחינוך היא תהליך מתמשך, המוטמע בתרבות הארגון החינוכי וכולל שיתוף בין חברי הצוות בהתנסויות ובחוויות מקצועיות כדי לגבש תובנות, לתעדן ולהפיצן לכלל חברי הארגון כאופן עשייה נכון.