לוח

לוח

הלוח האינטראקטיבי ואינטראקציה

אסתר אפללו

לוח אינטראקטיבי הוא לוח אלקטרוני המחליף את הלוח הרגיל בכיתה ומאפשר לבצע מגוון מניפולציות על חומרי לימוד. במאמר נבחנת השאלה אם בכוחו של לוח אינטראקטיבי לתרום לאינטראקציה בכיתה, כמשתמע משמו.